Lekplatsinfo

Vår lekplats besiktigas enligt gällande förordningar 1 gång/år. Vid olycka/incident på lekplatsen, skriv ut och fyll i nedan blankett. Lämnas till styrelsen enligt instruktion på blanketten. Öppna i nytt fönster ( "knapp" i övre högre hörn ) för att skriva ut.


Copyright @ All Rights Reserved