Hem


Mellan Malmö och Lund hittar du Åkarp.

 

Vår samfällighetsförening består av

68 hus, där styrelsen förvaltar våra gemen-

samma ytor.

I samfällighetsföreningen ingår en bostads-

rättsförening med 16 hus.


En skön idyll med "lantkänsla" och nära

till storstadens puls.


Copyright @ All Rights Reserved