Aktuellt

2019-01-30

Årsstämman för 2019 kommer hållas den 10:e April kl.19.00

Kallelse kommer inom kort.

 

2018-10-31

Nya stadgar enligt beslut på årsstämman 2018, se flik "information"

 

2018-05-18

PUL, personuppgiftslagen kommer ersättas av den nya GDPR den 25/5-2018.

Styrelsen kommer skicka ut information om hur vi hanterar person-

uppgifter i samfälligheten via email innan den 25/5.

 

2018-04-17

Nu har styrelsen konstituerat sig. Se vidare på hemsidan/kontakt. Vi vill passa på att tacka de som kom på årsstämman. Protokollet kommer mailas ut till alla.

 

2018-02-05

Kallelse till Årsstämman 10/4-2018 kl.19 är utskickad per mail.

Plats: Arlövs Teater.

Hjärtligt välkomna !

 

2018-01-31

God fortsättning !

Styrelsen har skickat ut Budget 2018, Resultat- och balansräkning för 2017 samt Underhållsplan. Dessutom Revisions- och förvaltningsberättelse.

Tänk på att inför årsstämman i April 2018, måste eventuella motioner vara inlämnade senast siste Februari till styrelsen.

Kallelse kommer senare.

 

2017-11-20

Nu har alla svarat beträffande skötsel av häck och gräsmatta framför

huset.

Så vid förändringar, vänligen maila till info[at]lyckoang.se

 

 

Föreningsstämma ska hållas årligen i April månad, så den

första blir April 2018.

 

 

Med vänlig hälsning Styrelsen !

Copyright @ All Rights Reserved